مردم داغدار ضمن برکندن پرچم‌های خرچنگ‌نشان رژیم آخوندی از روی تابوتها و دور انداختن آنها شعار می‌دادند: «مرگ بر دیکتاتور!»، «خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله!»، «مرگ بر روحانی!»، «نخبه‌هامون را کشتند، به‌جاش آخوند گذاشتند!» و «دشمن ما همین جاست، دروغ می‌گن آمریکاست!».
این شعارهای مشترک گویای همبستگی و وحدت ملی بین همهٔ تنوعات مردم ایران است که در قیام ظفرنمون مردم ایران بروز یافته است. مردم و جوانان سنندج با این شعارها، رو در روی رژیم آخوندی که می‌خواهد مردم ایران را به‌بهانه‌های آخوند‌ساخته و تحت عناوین تفرقه‌گرایانهٔ مذهبی تجزیه و متفرق کند، بر رزم مشترک خود با ملت ایران، بر ضد دیکتاتوری حاکم تأکید کردند. این وحدت، نه یک وحدت صوری و ظاهری، بلکه وحدتی عمیق بر سر آرمان آزادی و نفی فعال و رزم‌جویانه ارتجاع و دیکتاتوری در هر شکل آن، اعم از دیکتاتوری سلطنتی و دیکتاتوری ولایت‌ فقیه است.
رژیم دجال آخوندی تلاش بسیار کرده بود که سیمای قیام مردم ایران را به‌لوث سلطنت‌طلبی بیالاید و مخدوش جلوه دهد، اما دانشجویان و مردم ایران در موج اخیر قیام با شعارهای: «نه شاه می‌خوایم نه رهبر، مرگ بر ستمگر!» و «نه تاج و نه عمامه، آخوند کارش تمامه!» این توطئهٔ دجالگرانه را خنثی کردند. روز پنجشنبه نیز نوبت جوانان شورشی و مردم آگاه سنندج بود که با تکرار همین شعارها و با مشخص کردن مرز تخطی‌ناپذیر خود با دیکتاتوری شاهی و شیخی بر ماهیت و سرشت انقلاب دموکراتیک مردم ایران تأکید کنند. همزمانی این شعار با سالروز فرار شاه خائن، معنا و پیام خاص خود را دارد.

 

مرزبندی با سازش و تسلیم
مردم سنندج هم‌چنین با شعار «کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم!» بر هر گونه سازشکاری و مذاکره‌جویی، تحت هر عنوان و بهانه‌، با این رژیم سراپا نامشروع و ضدمردمی خط بطلان کشیدند و با سازشکاران مرز کشیدند. آنها نشان دادند که بین مردم ایران و فاشیسم دینی حاکم، یک دریا خون فاصله است. به‌خصوص که خون گرم و جوشان بیش از ۱۵۰۰شهید قیام آبان، این مرز را هر چه برجسته‌تر کرده است.
مقاومت ایران پیوسته تأکید کرده است: «ما از خودمختاری داخلی به‌مفهوم رفع ستم مضاعف از همهٔ شاخه‌ها و تنوّعات ملّی وطنمان و تأمین جمیع حقوق و آزادیهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای آنها در چارچوب وحدت، حاکمیت و یکپارچگی تجزیه‌ناپذیر کشور دفاع می‌کنیم».(از ۳۸مین بیانیهٔ سالانهٔ شورای ملی مقاومت ایران) اما این مقاومت که بر ارادهٔ شکست‌ناپذیر همهٔ تنوعات ملی و مذهبی و اعتقادی مردم ایران استوار است، اجازه نمی‌دهد که برخی، سازشکاری و خستگی خود از مبارزه را با جدا کردن حساب هموطنان دلیر کرد از ملت ایران، مشروع جلوه دهند و بر روی دهه‌ها خون و رزم و رنج مشترک مردم ایران پا بگذارند.
آری، مردم و مقاومت ما با ۴۰سال ایستادگی و مقاومت بی‌سازش با سارقان انقلاب ایران، آنها را از نفس انداخته و خود پرنفس‌تر از همیشه، برای آزادی و دموکراسی و برقراری حاکمیت جمهور مردم قیام کرده‌اند.
از نفس‌افتادگی رژیم آخوندی در چنبرهٔ بحرانهای فزاینده را این روزها در اظهارات همهٔ سران و سردمداران رژیم از خامنه‌ای تا روحانی و جهانگیری و غیره… به‌وضوح می‌توان دید. در همان روزی که در سنندج و در تهران خروش مردم در نفی و نابودی دیکتاتوری طنین‌انداز بود، روحانی اعتراف ‌کرد که رژیم به‌لحاظ اقتصادی در لبهٔ پرتگاه است و به‌لحاظ نظامی تنها یک گلوله با جنگ تمام‌عیار فاصله دارد و معاون اول او نیز هراسان و ناامید اعتراف ‌کرد که همهٔ روزهای رژیم «در غم، در نگرانی، در دلهره و در هراس از آینده» می‌گذرد.
اما در مقابل جنبش مقاومت پایدار مردم ایران با کانون‌های شورشی و ارتش آزادی و با جایگزین دموکراتیک، در صحنه عمل انقلابی و با مرزبندی اساسی «نه شاه ـ نه شیخ» و با تضمین و پشتوانه‌ٔ خون ۱۲۰هزار شهید راه آزادی، مصمّم است دیکتاتوری دینی را سرنگون و ایران آزاد آینده را بنا کند.

 

 
جمعه ۲۷دیماه۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah