پدرش پاسدار حمید ابوطالبی سخنگوی باصطلاح دانشجویان پیرو خط امام در حمله به سفارت امریکا بود. پس از آن سفیر رژیم ایران در کنوانسیون اروپا، سفیر رژیم ایران در ایتالیا و سفیر رژیم ایران در استرالیا بود. دولت آخوند روحانی این فرد رو به سمت نماینده رژیم ایران در سازمان ملل منصوب کرد اما دولت امریکا به دلیل مشارکتش در حمله به سفارت به وی ویزا نداد. او در حال حاضر مشاور سیاسی دفتر آخوند روحانی است. زینب دوران کودکی رو به همراه پدرش در رفاه کامل در نمایندگیهای رژیم در دنیا گذرونده و سپس در استرالیا تحصیل کرده( چون پدرش سفیر رژیم در استرالیا بوده). خواهر کوچکترش زهرا هنوز هم امریکاست و از فرزندان مقامات رژیم ایرانه که در سایه برجام گرین کارت گرفتند. شوهر عمه زینب هم مسعود حجاریان برادر اصولگرای سعید حجاریان و از فرماندهان سپاهه. زینب با سوءاستفاده از کشته های رژیم آخوندی سرمایه دار بزرگیه از جمله مالک بیمه پارسیان و بخشی از سهام بیمارستان پارس تهران و ماشین سازی بهمن و برجها و ساختمانهای بزرگی در تهران و استرالیاست. زینب ابوطالبی فقط دوران آخوند روحانی رو در ایران بوده و قبلا در استرالیادر استرالیا زندگی سلحشورانه می کرده. زینب با کمک رانت قوی پدر و شوهر عمه هایش از جمله علی مقصود در تلویزیون رژیم مشغول به کار شده ….تف بر ذات کثیف

 

دوشنبه ۳۰دی ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah