همه دفاع بنده از شعارهای جمهوری اسلامی را در هند، آستانه و دوحه شنیده‌اند
بنده مسئولیت دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی را برعهده دارم و هیچ گاه کار خود را سخت نمی‌کنم.
صحبت‌های بنده در خصوص بحث موشکی و پولشویی بزرگنمایی شده و آن چه بنده گفتم درست منتشر نشد. محکم ترین دفاع را از همه سیاست‌های جمهوری اسلامی چه آنهایی که بنده در شکل گیری آنها نقش داشتم و چه آنهایی که در شکل گیری آنها نقشی نداشتم کرده‌ام.»

بگو که به من میگن ماله کش اعظم جنایت های نظام چرا شما منو به کم کاری متهم می کنید؟! هیچکس مثل من جنایت و فساد نظام را ماله کشی نمی کند!

 

 
دوشنبه ۳۰دی ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah