دانشجویان بسیجی در دانشگاه امیرکبیر برای قربانیان جنایت خامنەای/سپاە پاسداران در سرنگونی ھواپیمای اکراینی مراسمی دجالگرانه در سالن مولانا برگزار کردند که با پاسخ دندان شکن دانشجویان این دانشگاه روبرو گردید و بایکوت شد.
در صندلی های سالن این مراسم تنها تعدادی دانشجوی بسیجی دیده می شوند.
خود می کشند و خود تعزیت می دارند!

 

 

 

سلام

 

 
سه شنبه اول بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah