پس از دو هفته که سه روز آن با دروغ و انکار و شایعه سازی دشمن گذشت و سپس به دلیل شواهد غیر قابل انکار و فشارهای بین المللی مجبور به اعتراف شدند که موشک هدف شلیک پافند سپاه پاسداران قرار گرفته است اکنون مجبور شدند تایید کنند که این هوایپما با دو موشک ساقط شده است اما همچنان از تحویل جعبه سیاه هواپیما خودداری می کنند! بنابه گزارش تحقیق کمیسیون سوانح هوایی ایران هواپیمای مسافربری اوکراین با دو موشک زمین به هوای روسی از نوع «ام‌۱-تور» هدف قرار گرفته و ساقط شده است.»

 

 
سه شنبه اول بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah