تبعید زندانی سیاسی سهیل عربی به زندان تهران بزرگ پس از پاسخ منفی به فشارهای وزارت اطلاعات برای ابراز ندامت از بیانیه های اخیرش در محکومیت کشتار مردم بی‌گناه در زمین و آسمان توسط پاسداران و مأموران لباس شخصی خامنه ای به صورت ناگهانی صورت گرفت.
بنا به گزارشات صبح روز سه‌شنبه اول بهمن ماه ۹۸ زندانی سیاسی سهیل عربی از بند ۸ زندان اوین جهت انتقال به بند ۴ این زندان فراخوانده شد. پس از جمع آوری وسایل هنگامیکه سوار خودرو شده بود، یکی از ماموران وزارت اطلاعات سوار شده و به وی گفت: «تو الان بر سر دوراهی هستی. می توانی بیایی و از بیانیه هایی که دادی در تلویزیون ابراز ندامت کنی و بگویی که پشیمانم و یا اینکه به زندان بدتر منتقل شوی!»
سهیل عربی نیز بیدرنگ پاسخ داد: «من زندان بدتر را انتخاب میکنم.»
این مامور اطلاعات که از بازجویان ۲۰۹ اوین است چند روز پیش نیز از سهیل عربی خواسته بود تا از بیانیه‌هایی که تاکنون در رابطه با جانباختگان اعتراض سراسری آبان ۹۸ و همچنین کشتار مسافران بیگناه در هواپیمای اوکراینی داده است، اظهار ندامت و پشیمانی کند. سهیل عربی در پاسخ گفته بود: «من در بیانیه هایم حقایق را گفتم. شما مردم را در خیابانها کشتید. مردم حقشان را می خواهند و حق اعتراض و گفتن نظرشان را دارند. چرا کسانی را که اعتراض دارند می کشید؟ ما هم حق داریم که نظراتمان را بیان کنیم. برای همین بیانیه دادیم و اعتراض به سرکوب مردم کردیم. این هم جرم نیست.»
شایان ذکر است که سهیل عربی و شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین در حمایت از خیزش آبان ماه مردم ایران، و محکومیت کشتار مردم، بیانیه هایی تدوین و منتشر کرده اند.
بدین ترتیب زندانی سیاسی سهیل عربی روز سه شنبه اول بهمن ماه به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد. این زندان بدون کمترین امکانات بهداشتی و بسیار پرجمعیت است.
تعدادی از زندانیان این بند با مشکلات جسمی و بیماری بدون مداوا و رسیدگی پزشکی رها شده و محروم از امکانات پزشکی و درمانی هستند.

 

 

سه شنبه اول بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah