ریچارد گرِنل، سفیر آمریکا در آلمان در نامه ای رسمی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا گروه حزب الله لبنان تحت حمایت رژیم ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند.
به گزارش یورو نیوز سفیر آمریکا در بخشی از نامه خود تاکیدکرده که گروه حزب‌الله عامل پیشبرد سیاست‌های رژیم ایران در لبنان است و پس از آغاز اعتراض‌های سراسری در این کشور این امر واضح شده که رژیم ایران در پی تامین منافع مردم لبنان نبوده است.
اتحادیه اروپا پیشتر فعالیت شاخه نظامی حزب الله لبنان را در خاک این اتحادیه ممنوع اعلام کرده ولی آقای گرنل معتقد است که آزادی فعالیت شاخه سیاسی این گروه در عمل به معنای اعطای حق جذب منابع مالی و جذب نیرو از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.
سفیر واشنگتن در برلین همچنین یاد آور شده که آزادی عمل مالی و تبلیغی شاخه سیاسی حزب الله به آنها برای مقاومت در برابر تحریم‌های آمریکا کمک کرده و مقابله با تحرکات تروریستی این گروه را دشوار کرده است.

 
پنجشنبه ۳ دوم بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah