به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، هموطنی ۷۲ ساله به نام مرتضی لواسانی روز ۲۲ دی ماه ۹۸ هنگامی که در اعتراض به شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه و قتل مردم ،شعار « مرگ بر ستمگر» می داد، در خیابان انقلاب تهران به اتهام توهین به خامنه ای دستگیر شد.
این هموطن سالخورده پس از بازداشت به بند ۲ الف و سپس بند ۲۴۱ اوین منتقل گردید.
وی سپس در دادگاه به اتهام توهین به خامنه ای به ۲ سال زندان محکوم شد. آقای مرتضی لواسانی به این رای و اتهام اعتراض کرده است.
هنگام بازداشت این هموطن، ماموران امنیتی با شوکر به کلیه او ضربه زده که این امر موجب از دست دادن کنترل ادرار وی گردیده است.
همچنین حین دستگیری، یک میلیون و پانصدهزار تومان پول وی توسط ماموران اطلاعات دزدیده شده و هنوز به وی مسترد نگردیده است.
پس از پیگیری خانواده این زندانی برای بازپس گرفتن پول، ماموران آدرس غلط داده و پول را به خانواده زندانی برنگرداندند.

 

 

پنجشنبه ۳ دوم بهمن ۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah