سایت آلبانین دیلی نیوز از بسته شدن یک مرکز تروریستی رژیم ایران به نام بنیاد سعدی خبر داد
این سایت نوشت :وزارت آموزش و پرورش، ورزش و جوانان آلبانی بنیاد خصوصی سعدی در تیرانا را بست. این بنیاد که توسط رژيم ایران تاسیس شده برای چندین سال در پایتخت آلبانی فعالیت می‌کرد، اما تصمیم پایان دادن به فعالیت های آن در ۱۸ ژآنویه ۲۰۲۰ گرفته شد و بفوریت به اجرا گذاشته شد.
تیرانا علاوه بر دستور بسته شدن، از این بنیاد خواسته تا پول دانشجویان را برگرداند و انتقال مدارک دانشجویان را مهیا سازد
یادآوری میشود که دولت آلبانی سال گذشته سفیر و یک کاردار تروریست رژيم و امسال نیز دو تن دیگر از دیپلمات تروریستهای آنرا با اتهام شرکت در طراحی عملیات تروریستی اخراج کرد. https://www.albaniandailynews.com/index.php?idm=38918&mod=2

 
پنجشنبه ۳ دوم بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah