در حالیکه سران و کارگزاران و سرتا پای نظام ولایت فقیه غرق در دزدی و چپاول و جنایت و فساد هستند، یکی از ماموران نیروی انتظامی میرجاوه،به نام چشمکی، پسر بلوچ نهال فروش را به اتهام نهال دزدی گرفته وبرای بیان این اقدام مفتخرانه اش عکس گرفته و آن را انتشار داده!
در هر کشور دیگری باشد این مامور به جرم تحقیر این کودک مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرد و از کار هم اخراج می شود. اما در نظام دزد سالار آخوند- پاسدار با او پاداش هم می دهند!

 
پنجشنبه ۳ دوم بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah