«یک زمین‌لرزه ممکن است روی زمین فقط یک چین بیاندازد یا در آثار هنری، پل‌ها و ساختمانها چند شکاف ایجاد کند.
آثار این گسل‌ها، افشاگر یک شکاف عظیم در لایه‌های زیرینی هستند که ناگهان در گودال‌های ژرف ـ که قابل رؤیت نیستند ـ می‌شکنند».
(میشل سر، مقدمه کتاب «فصل بحران»، ترجمه منوچهر هزارخانی)

تکامل تضادهای سیاسی و اجتماعی مردم ایران با حاکمیت به‌طور عام و سیر بلوغ بحرانها در درون نظام به‌طور خاص حاکی از وجود تضاد عمده و صورت‌مسأله‌ای به‌نام «ولی‌فقیه» هستند. نظام آخوندی در مثلث «ولی‌فقیه / شورای نگهبان / سپاه پاسداران» قفل شده است و هیچ راه برون‌رفتی برای پاسخگویی به تضادهایی که روزانه و هفتگی و ماهانه آفریده و تلنبار می‌شوند، ندارد.
واقعیت این است که تمامیت این نظام، همین مثلث است و باقی ارگانهای آن از قبیل دولت و مجلس و قوه قضاییه عروسک‌های بی‌اختیار و بازیگران سیرک همین مثلث‌اند. واقعیت این است که اساس منابع دارایی‌ها‌، سرمایه‌ها‌ و هزینه‌های ایران‌زمین در اختیار و تصمیم‌ این مثلث است.خامنه‌ای بهتر از هر کس می‌داند که دست به هر ضلع این مثلث بزند، سلسله قدمهای ناگزیر فروپاشی از درون و خیزش میلیونی از بیرون سر بر خواهد آورد. خامنه‌ای حتی نمی‌تواند کوچک‌ترین جابه‌جایی در مهره‌های شطرنج بحران تعادل‌قوای کنونی انجام دهد. دولت و مجلس تحت‌امر وی در مسائلی چون برجام، ان.پی.تی و اف. ای. تی‌.اف قفل و بی‌سرانجام مانده و در باتلاق درجا زدن فروتر می‌روند. خامنه‌ای خروج از تمام این بحرانها را منوط به خودش و شورای نگهبان کرده است. از این‌رو تنها وسیلهٔ برش تضادهای داخلی و بیرونی نظام، تیغه‌های مثلث «ولی‌فقیه / شورای نگهبان / سپاه پاسداران» است و بس. تمام بردارهای شاخص مرحله جدید گویای این واقعیت سرسخت هستند که خامنه‌ای بر هیچ سنگ محکم و زمین سفتی نمی‌تواند پا بگذارد.
دارایی‌های مثلث شوم
در موقعیت جدید بسیاری خودی‌های دیروز، ریزش کرده و منتقدان تند و معارضان امروز شده‌اند،
ریزش‌ها در درون و حواشی نظام شتاب گرفته‌اند،
ابهامات و چرایی‌ها در درون و بیرون حاکمیت متوجه مثلث نظام شده است،
نمایش انتخابات در پیش روی مجلس از همین حالا مهر نامشروع بودن توسط خودی‌های نظام خورده و دچار تحریم بزرگ از جانب اکثریت قریب به‌اتفاق مردم شده است،
دروغگو بودن نظام بدل به همه‌گیر شدن و تکرار عبارت «پروپاگاندای ۴۰ساله حکومتی» در میان تمام اقشار اجتماعی و صنفی شده است،
۵کشوری که شهروندانشان از قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی بودند چشم‌انداز کشاندن رژیم به دادگاه لاهه را پیش‌بینی می‌کنند،
تحریم و بایکوت مناسبت‌های حکومتی برای اولین بار طی چند دههٔ ‌گذشته بدل به بحرانی شده که حتی امامان ریایی جمعه هم دادشان درآمده است.
و از نظر بین‌المللی بحران برجام و ان.پی.تی و اف. ای. تی.اف هر روز عمیق‌تر و بی‌راه‌حل‌تر می‌شوند و این همه در مثلث نظام «افشاگر یک شکاف عظیم در لایه‌های زیرینی هستند که ناگهان در گودال‌های ژرف می‌شکنند».تعیین تکلیف موضوع روز ایران
کافیست مسیر طی شدهٔ قیامهای یک دههٔ گذشتهٔ ایران و تکاملشان را در قیام آبان ۹۸ نشانه‌گذاری کنیم. کافیست مسیر طی شدهٔ تضادهای درونی نظام و بلوغ انفجاری‌شان را در همین ۳هفتهٔ گذشته نشانه‌گذاری کنیم. کافیست کیفیت جدید مطالبات دانشجویان و اقشار را با تمرکز بر شخص خامنه‌ای مد نظر قرار دهیم. کافیست توجه کنیم که هر رد و قبولی در این نظام باید از فیلترهای ولی‌فقیه و شورای نگهبان بگذرند و هر اعتراض و مقابلهٔ سیاسی و اجتماعی با نظام باید با دخالت سپاه پاسداران تعیین‌تکلیف شود. برای نظام هیچ تصوری و برون‌رفتی خارج از این مثلث ممکن نیست. مثلثی که الآن خودی‌های نظام هم حتی آن را نشانه گرفته‌اند تا شاید به‌زعم خودشان کلیت جمهوری اسلامی و «یادگار امام» را نجات دهند!
بنابراین:
ــ تضادهای درونی نظام به جانب توجه دادن ریشهٔ همهٔ مشکلات به اصل ولایت فقیه سمت و سو می‌گیرند.
ــ تمام مسیرهای طی شده و تکاملشان پس از قیام آبان ۹۸ و گذار به موقعیت کنونی گواهی می‌دهند که صورت‌مسألهٔ «ولی‌فقیه» و بازوهای مقننه و نظامی وی، موضوع روز ایران برای تعیین‌تکلیف نهایی‌ هستند.

 

پنجشنبه ۳ دوم بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah