معین زارعیان دانشجوی دانشگاه تهران و عضو شورای صنفی خوابگاه‌های این دانشگاه، بعد از ظهر روز چهارشنبه دوم بهمن جلوی درب دانشکده علوم اجتماعی توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 
جمعه ۴ دوم بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah