براساس این توافقنامه بریتانیا تا آخر ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ از اتحادیه اروپا خارج میشود. جانسون پس از امضای این توافقنامه در صفحه توییتر خود نوشت:«با احترام به حکم دموکراتیک مردم بریتانیا، امروز من توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در روز ۳۱ ژانویه را امضا کردم.»
وی همچنین نوشت که امضای ای توافقنامه گویای «فصلی جدید» در تاریخ کشور بریتانیاست. روند خروج کامل از اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۲۰ طول خواهد کشید. اما از فردای ۳۱ ژانویه بریتانیه رسما از اتحادیه اروپا خارج می گردد.

 
شنبه۵ دوم بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah