تاپ چنل –آلبانی: ضد ترور در آماده باش نامحدود -۲۱ ژانویه ۲۰۲۰
از تاریخ ۳ ژانویه ، به دلیل افزایش هوشیاری در پی کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس توسط آمریکا ، اداره پلیس ضد تروریسم پلیس ایالتی در آلبانی به طور نامحدودی در آماده باش قرار گرفته است.
تاپ چنل مطلع شده است که تمام اتباع بیگانه از کشور های اصلی خود در معرض مصاحبه ویژه و اسکن اثر انگشت هستند و سپس این اطلاعات را در زمانی واقعی با آژانس های بین المللی کشورهای شریک به اشتراک می گذارند.
همچنین باید همه مهاجران غیرقانونی که سعی در ورود به آلبانی دارند، مورد مراقبت قرار گیرند. یک منبع به تاپ چنل گفته است مقامات ضد ترور آماده می شوند تا یک مزدور رژیم ایران به نام احسان بیدی را اخراج کنند. گفته می شود که از دادن اجازه اقامت به مزدور افشا شده خودداری شده است و هم اکنون تا زمان تکمیل مراحل اخراج ، در مرکز بسته کارچ نگهداری می شود.

 

 
شنبه۵ دوم بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah