خانم کریستینا فریلند معاون جاستین ترودو نخست وزیر کاناد در گفتگویی با تلویزیون بلومبرگ در در حاشیه نشست داوس بر لزوم شفافیت و بررسی مستقل جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافر بری اوکراین که با موشک عمدی سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و سرنگون شده تاکید کرد و گفت: «ما به یک تحلیل مستقل واقعی جعبه سیاه نیاز داریم و باید بدانیم که دقیقا چه اتفاقی افتاد و چه کسی مسئول است.»
خانم فری لند افزود که تلاش های این کشور برای گرفتن جواب این سوال‌ها ادامه خواهد یافت. او یادآور شد که کانادا در این زمینه از حمایت شرکای بین‌المللی از جمله هلند و اوکراین برخوردار است.

 

 

 

فیلم گفتگوی معاون نخست وزیر کانادا با تلویزیون بلومبرگ در باره خودداری رژیم ایران از ارسال جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراین
خانم کریستینا فریلند معاون جاستین ترودو نخست وزیر کاناد در گفتگویی با تلویزیون بلومبرگ در حاشیه نشست داوس بر لزوم شفافیت و بررسی مستقل جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافر بری اوکراین که با موشک عمدی سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و سرنگون شده با تاکید می گوید: «ما به یک تحلیل مستقل واقعی جعبه سیاه نیاز داریم و باید بدانیم که دقیقا چه اتفاقی افتاد و چه کسی مسئول است.»

شنبه۵ دوم بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah