بە گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن نامدار زنگنە، وزیر نفت کابینه دولت آخوند روحانی، در حاشیه جلسه ای با روسای دانشگاه‌ها گفت: «به دلیل افزایش مصرف گاز مشکلی در صادرات به وجود نیامده اما به دلایل فنی صادرات به عراق کم شده ولی در مورد ترکیه در حال حاضر مشکلی نداریم.»
زنگنە در باره پرداخت پول گاز از سوی عراق گفت: «این کشور برای گاز دریافتی پولی به ما نمی‌دهد.»
زنگنه دلیل عدم پرداخت پول گاز از سوی عراق را ذکر نکرد. اما وی سال گذشته در همین زمان گفته بود: «عراق بە علت تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند پول گاز و برق دریافتی از ایران را پرداخت کند.»

 
یکشنبه ۶ بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah