رضا عباسی اهل روستای عرب فامور از توابع کازرون، از شرکت‌کنندگان در اعتراضات آبان۹۸ در اصفهان بود که سه هفته پیش و پس از گذشت حدود دو ماه بر اثر عفونت ناشی از زخم گلوله در بیمارستان جان سپرد.
پیکر وی در روستای زادگاهش، بدون برگزاری مراسم و با حضور مأموران به خاک سپرده شد.
رضا عباسی متأهل و پدر یک دختر هشت ماهه است.
یادش گرامی و راهش در قیام برای آزادی و عدالت پر رهرو باد

 
دوشنبه ۷ بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah