زمین‌لرزه‌ای ۵.۴ریشتری، روز دوشنبه ۷بهمن۹۸ ساعت ۱۶و۵۸دقیقه شهر شیراز را لرزاند. وقوع زمین‌لرزه شیراز که در ساختمانهای مرتفع بیشتر احساس شد، بسیاری از شهروندان را خصوصاً در خیابانهای مرکزی این شهر به‌خیابان‌ها کشاند.
همچنین زمین لرزه‌یی دیگر به بزرگی ۳.۵ریشتر ساعت ۱۸و ۳دقیقه در استان فارس – حوالی خانه زنیان را لرزاند.
زلزله ای دیگر نیز به بزرگی ۴.۲ ریشتر استان یزد – حوالی بافق را لرزاند. زمان زلزله: ۱۸:۳۹:۱۸
از خسارات زمین لرزه اطلاعی در دست نیست.

 

 


دوشنبه ۷ بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah