کنگره آمریکا در اجلاس رسمی خود در روز سه‌شنبه ۲۸ژانویه ۲۰۲۰(۸بهمن ۱۳۹۸)، قطعنامه ۷۵۲ در محکومیت جنایات سرکوبگرانه نظام آخوندی و حمایت از اعتراضات و قیام مردم ایران را با اکثریت آرای نمایندگان کنگره تصویب کرد.

این قطعنامه از دولت آمریکا می‌خواهد که برای تشکیل اجلاس اضطراری شورای امنیت ملل ‌متحد و شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد اقدام کرده و نقض مستمر حقوق‌بشر در ایران را محکوم کند و مکانیزمی برای نظارت شورای امنیت ملل ‌متحد بر نقض حقوق‌بشر توسط رژیم ایران ایجاد کند.

 

 

سه‌شنبه ۸بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah