بامداد سه‌شنبه ۸ بهمن ۹۸، اتوبوس مسافربری مسیر تهران- شیراز در ورودی سپاهان‌شهر اصفهان واژگون شد که متأسفانه این حادثه ۱۰ کشته و ۱۷مصدوم بر جا گذاشت.
سپاهانشهر در جنوب شهر اصفهان و ابتدای جاده اصفهان -شیراز واقع شده است.

 
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah