به گزارش خبرگزاری بلومبرگ دولت آمریکا می خواهد در روزهای آینده سازمان انرژی اتمی رژیم ایران و رئيس آن علی اکبر صالحی را مورد تحریم قرار دهد.
بلومبرگ این خبر را امروز چهارشنبه ۹ بهمن ۹۸ پس از آن اعلام کرد که آمریکا قرار است معافیت تحریمی برای همکاری محدود در حوزه انرژی هسته‌ای غیرنظامی رژیم ایران را برای مدت ۶۰ روز تمدید کند. بلومبرگ این خبر را به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرد.

 

چهارشنبه ۹ بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah