حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفتی روز چهارشنبه ۹ بهمن ۹۸ به خبرگزاری ایرنا گفت: «دولت عراق پول را به شکل دینار به بانک مرکزی این کشور واریز می‌کند، اما به دلیل تحریم‌ها و مباحث بانکی، شیوه‌ای برای انتقال آن پول به کشور وجود ندارد و براین اساس چهار تا پنج میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی عراق رسوب کرده است.»

وی گفت: «عراقی‌ها پول صادرات گاز را به موقع پرداخت و به حساب بانک مرکزی عراق می‌ریزند. اما بانک مرکزی به دلیل تحریم امکان برداشت این پول را ندارد.»
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah