روزنامه نگار بازداشتی نشریه اکونومیست لندن:در تهران همه احساس می‌کنند اسیرند «من حضور صدها چشم الکترونیکی را حس می‌کردم.

دوستانه ترین چهره‌هایی که هر روز به من صبح بخیر می‌گفتند، ممکن بود چهره‌های خبرچین‌ها باشند. در تهران وضعیت به این شکل است، همه احساس می‌کنند، اسیر شده اند.»

نیکلاس پلهام، روزنامه‌نگار نشریه اکونومیست روز چهارشنبه ۹ بهمن ۹۸ در گزارشی در این نشریه فاش کردکه به مدت هفت هفته در ایران، بدون وارد شدن رسمی هر گونه اتهام و برغم داشتن گذرنامه معتبر قانونی، بازداشت شده بود.او در پاسخ به پرسش‌های خبرگزاری فرانسه درمورد دلیل بازداشت گفت: «من هیچ نظر خاصی ندارم، این امور را شما باید از ایرانی ها بپرسید.» پلهام افزود: «روشن است که دستگاه‌های گوناگونی دخیل بودند که با یکدیگر نیز سازگاری نداشتند. بهرحال منطق آنها به صورت معمائی برای من باقی مانده است.»
او در مقاله خود که سرتیتر اصلی شماره تازه این مجله است، نوشت: «من در یک بازی سیاسی گیر افتادم که بسیار فراتر از توانایی‌هایم برای تأثیرگذاری بر آن بود».

 

 

_110697238_a71649a3-cf79-47fd-bb38-299af54722a8
پنجشنبه ۱۰بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah