جک ما، تاجر و کارآفرین چینی مبلغ ۱٠٠ میلیون یوآن که معادل ٢۱,٣٥ میلیون دلار استرالیاست از طریق بنیاد خیریه خود برای کشف واکسن ویروس کشنده کرونا که تا کنون هزاران نفر را مبتلا و جان ۱٧٠ نفر را گرفته است اهدا کرد.
بنابر این خبر بنیاد جک ما در پستی در رسانه‌های اجتماعی نوشت، از این پول، ٤٠ میلیون یوآن (۸.۵ میلیون دلار) به دو نهاد تحقیقاتی دولتی چین داده خواهد شد و بقیه آن در زمینه «جلوگیری و درمان» ویروس کرونا استفاده خواهد شد.

 
جمعه ۱۱بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah