برخی خبرها حاکی از بازداشت این نماینده مجلس رژیم است. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا پروانه سلحشوری صبح امروزدر پی احضاریه‌ هفته گذشته دادسرای فرهنگ و رسانه به این دادسرا مراجعه کرد.
خانواده وی گفته اند بازداشت نشده است. اما در آستانه نمایش انتخابات جنگ باندهای مافیایی نظام بر سر قدرت و غارت و چپاول بالا می گیرد و فزونتر باد.
انتشار چند توییت و برخی مصاحبه‌های پروانه سلحشوری پیش از این به عنوان علت احضار وی عنوان شده بود.

 

شنبه ۱۲بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah