بریتانیا که شامل انگلستان؛ اسکاتلند؛ ولز و ایرلند شمالی است؛ پس از ۴۷ سال عضویت در اتحادیه اروپا شب گذشته در پی برگزاری رفراندوم و رای اکثریت مردم به خروج و فرآیندی دشوار از اتحادیه اروپا جدا شد. پروسه خروج کامل تا پایان سال ۲۰۲۰ طول می کشد. اما بریتانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست.
از روز شنبه۱۲بهمن پرچمهای بریتانیا از بالای تمامی ارگانهای اروپایی برداشته می‌شود.
دولت بریتانیا سکهٔ یادبودی به‌مناسبت این روز ضرب کرده که روی آن نوشته: «صلح، رونق و دوستی با همه ملت‌ها».
شهروندان انگلیسی که در کشورهای اروپایی هستند و شهروندان سایر کشورهای اروپایی که در انگلستان هستند نگران موقعیت آینده خود هستند. اما شهردار لندن گفت:‌ اگر چه بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک می‌کند اما «لندن همیشه شهری جهانی و اروپایی باقی می‌ماند». او خطاب به‌حدود یک میلیون شهروند اروپایی که در لندن زندگی می‌کنند گفت: «شما لندنی هستید. شما نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر فرهنگی و اجتماعی شهر ما را غنی‌تر می‌کنید».

 
شنبه ۱۲بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah