اتحادیه اروپا با انتشار اطلاعیه‌ای ازسفر ژوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایردان در روزهای ۱۴ و ۱۵ بهمن خبر داد. بورل به قصد تنش‌زدایی میان رژیم ایران و غرب به تهران سفر می‌کند و در دیدار با مقامات ایرانی درباره تحولات منطقه، حفظ برجام و روابط دوجانبه گفت‌وگو خواهد کرد.
سفر روز دوشنبه آقای جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا، به‌ تهران، به‌ویژه پس از سرکوب وحشیانه و خونین قیام سراسری مردم ایران در آبانماه و سرکوب تظاهرات دانشجویان و مردم در دیماه، نمک پاشیدن بر زخمهای مردم ایران است و از نظر رژیم آخوندی چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت علیه بشریت و اهرمی برای کشتار تظاهرکنندگان و زندانیان سیاسی به‌حساب می‌آید. مگر اینکه پیشاپیش جنایت های رژیم را محکوم کند.

 

 
دوشنبه ۱۴بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah