میرزا غفاری پسطالکویی از ماموران سرکوبگر در گیلان
بنا به گزارشات رسیده میرزا غفاری پسطالکویی به ظاهر یک فرد عادی است و در یک روستا زندگی میکند! اما در موقع اعتراضات سراسری لباس برتن کرده و به سرکوب مردم می پردازد. میرزا غفاری از ماموران سرکوبگر در استان گیلان است. از هموطنان میخواهیم آدرس و مشخصات بیشتری از وی در اختیارمان بگذارند. هموطنان در پیام به کانال بگونه از جوانان شورشی خواسته اند که وی را شناسایی و به سزای اعمالش برسانند . لطفا اطلاع رسانی کنید.

 

photo_2020-02-03_21-00-39

photo_2020-02-03_21-00-30

عارف رضایی زاده مخبر اطلاعات سپاه پاسداران در گیلان

یکی از هموطنان در پیامی نوشته است: عارف رضایی زاده یکی از بزرگترین مخبرهای سپاه در استان گیلان می باشد که باعث دستگیری چندین تن از مبارزان و افراد ما در رشت و شهر های دیگر شده است .
این هموطن خواستار مجازات این مزدور کثیف از سوی جوانان شورشی شده است.
از هموطنان میخواهیم آدرس و مشخصات بیشتری در باره این مزدور خود فروخته بفرستند. لطفا اطلاع رسانی کنید.

 
دوشنبه ۱۴بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah