حمید کاشانی زندانی سیاسی  محبوس درزندان اوین طی پیامی از مردم ایران خواست که در مراسم و نمایشهای مضحک نظام برای ۲۲ بهمن شرکت نکنند.

متن نامه
یکی از این روزها در لحظه ای که انتظارت را نمی کشند در همان ساعت که بکلی تو را فراموش کرده اند باز بپا خواهی خاست. وقت آن رسیده که وجدان بشری بیدار گردد. من با جرأت و شهامت در حالی که زنجیر بر گردن و پابند بر پای خویش دارم و سرنیزه پشت سر، فریاد می زنم: «من آزاد هستم»
و بعنوان یک ایرانی با شرف، حضور در مراسم و نمایشهای مضحکانه بهمن ماه رژیم را محکوم و کسی را که خواسته باشد خلاف آن عمل نماید، خائن و چون دشمن به وطن می دانم.
در راه آزادی وطن، غمها و دردهای خصوصی و رنجهای خانوادگی را ناچیز شمرده و از هم پاشیدگی خانه و جدایی از همسر و فرزند را تحمل می کنم.
از دست دادن شغل و دارایی و خون دل خوردن را پذیرفته و فقط یک زخم را بعد از این مهم و شایسته توجه می دانم و آن «زخم ایران» است و یک فریاد می زنم و آن هم فریاد برای «آزادی» است و هرگز سر تسلیم در برابر ظلم و ستم و استبداد فرود نمی‌آورم و هرگونه تسامح با فرومایگی را از طرف عمامه دار فرمانروا نمی پذیرم.
کسی که این سطور را می نویسد یکی از افرادی است که در برابر هیچ تجاوز و بیدادگری عقب نشینی نکرده است. در چنین زمانی هر کسی به لباسی درآمد. در زمانه حکومت عمامه‌داران، چفیه ای بر گردن آویخت و یا لباس یقه گرد بر تن کرد، و همه کسانی که خدمتگزار این رژیم دیکتاتور هستند باید بدانند اگر پنداشته اند مأموران یک قدرتمند شده اند سخت در اشتباهند. آنان در حقیقت دستیاران یک غارتگرند و همه شریک جرم و دستیار جنایتکارانند. اضافه می کنم که واضح است مرتکب این جنایت، تبهکاری است بسیار بیشرم و از نوع فرومایه ترین موجودات.
ای خفتگان!
وقت آن رسیده که از خواب غفلت بیدار شوید. آنان که دست ستمگر و سرکوبگران را می فشارند و در جشن‌ها و مراسم آنها شرکت می کنند و اقشاری که به دیکتاتور درود می فرستند، کسانی که از خانه ها و سفره های ظالمان دوری نمی گزینند، باید بدانند که در حقیقت به محل قرنطینه نزدیک می شوند. باید بدانند که این نوع ننگ و رسوایی بیماری واگیردار و مسری است. اگر ایشان از شریک جرم بودن ظاهری فرار کنند از شریک جرم بودن اخلاقی نمی توانند، بگریزند.
وقتی نور اخلاق همگانی و اجتماعی خاموش گردید، این ننگ بصورت بی تفاوتی دامنگیر انسانها می شود. پس نباید این ننگ وحشت انگیز دامنگیر مردم ایران شده و ادامه یابد.
باز تکرار می کنم ای کسانی که به خواب غفلت فرو رفته اید زمان آن فرارسیده است که خواب وجدان شما پایان پذیرد. ولی وضع اینگونه نخواهد ماند و ایران بیدار خواهد شد. «آری ایران بیدار خواهد شد»
و وقتی ایران بیدار شود و چشمان خود را بگشاید و تشخیص دهد و بیندیشد که پیش رویش چیست و در کنارش چه چیز قرار دارد، در آن هنگام ایران واپس خواهد رفت از مقابل این دیو ننگ و رسوایی و غول فساد و شرمساری، که جرأت کرده است با او در تاریکی ها هم‌بستر شود. واپس خواهد رفت و دور خواهد گشت و آنوقت است که ناقوس شکوهمند با آواز آزادی به صدا درخواهد آمد.»

 

 

دوشنبه ۱۴بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah