قاضی جنایتکار رژیم فعال مدنی رضوانه احمد خانبیگی روز شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ را به جرم آخوند ساخته «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی» براساس اعتراف گیری اجباری به ۶ سال زندان محکوم کرد.
جرم رضوانه احمد خانبیگی تنها اعتراض مسالمت آمیز مدنی بوده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید مطرح شده از سوی اطلاعات سپاه برای رضوانه احمدخانبیگی، روز گذشته ۱۲ بهمن برگزار شده بود.

رضوانه خان بیگی به دلیل ابتلا به بیماری صرع و بیماری‌های عصبی نیاز به استفاده از داروهای خاص خود را دارد و همین موضوع نزدیکان او را نسبت به وضعیتش نگران کرده‌است.

 

 

 

 

photo_2020-02-04_11-23-54

 
سه شنبه  ۱۵بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah