مهرانه قاسمی مادر نداناجی در صفحه شخصی خود نوشت:
اینجا همه چیز عادی سازی می‌شه. جوری برخورد می‌کنن که انگار اتفاق مهمی نیافتاده اگه بچه‌هامون یه روز برن خیابون و دیگه برنگردن. یه ماه، دو ماه، نه ماه یا چند سال….انتظار دارن که برامون عادی بشه و عادت کنیم به نبودنشون!
امروز در شرایطی بسر میبریم که بی تفاوتی حکومت نسبت به زندگی و جان انسانها بر هیچ کسی پوشیده نیست، حکومتی که در کسری از ثانیه به یک هواپیمای مسافری شلیک میکند و سعی میکند کشتن اینهمه انسان را یک اشتباه انسانی جلوه دهد، حکم قرون وسطایی اعدام مخالفینش را همچنان صادر میکند و با پرونده سازی، سالها معترضین را در زندانها نگه میدارد، به عنوان مسبب اصلی شرایط اسفبار امروز جامعه فقط باید برود.
رفتارهای سرکوبگرانه حکومت نه تنها با گذر زمان عادی و فراموش نمی شوند، بلکه سبب شده خانواده ها و کل جامعه با بیان بی عدالتیها جاری علیه رفتارهای غیر انسانی و احکام صادره مقاومت و اعتراض کنند. روز به روز بر تعداد خانواده، دوستان و همکلاسی هایی که این قوانین را نمیپذیرند و به آن اعتراض دارند افزوده میشود و این اعتراض باید بشکل گسترده مورد حمایت قرار گرفته و اعتراض میلیونها انسان به تنگ آمده از فقر، فلاکت، سرکوب و بی حقوقی پایانی باشد بر ستم موجود برای تغییر شرایط به نفع مردمی که خود را لایق آزادی ، عدالت و برابری میدانند

 

چهارشنبه ۱۶بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah