تلویزیون مرکزی چین به نقل از یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه «ژجیانگ» چین، اعلام کرد که اين تيم به «دارویی موثر و كارساز برای مقابله با ویروس کرونا» دست یافته است. بنابه این خبر آزمایش‌های اولیه این دارو بر روی انسان در شرق چین موفقیت آمیز بوده است.
تلویزیون چین اعلام کرد، اعضای تیم تحقیقاتی به سرپرستی «لی لان گوان» صبح چهارشنبه 5 فوریه، برای گسترش دایره بکارگیری این داروی جدید در مبارزه با ویروس کرونا، وارد شهر ووهان شدند.

 

چهارشنبه ۱۶بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah