به گزارش اتحادیه آزاد کارگران مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار ، از بازگشت جعفر ابراهیمی به مدرسه ای که پیش از بازداشت در آن تدریس می‌نمود جلوگیری می کند.
جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ، روز ششم بهمن ماه پس از سی و یک  روز بازداشت موقت از بند هشت وزارت اطلاعات زندان گوهردشت آزاد شد و روز هشتم بهمن خود را به کارگزینی جهت بازگشت به کار معرفی نمود اما مسئولان اداره آ. پ شهریار از بازگشت وی به دبیرستان‌های سرداران و بوعلی خادم آباد شهریار ممانعت نمودند.
لازم به ذکر است به دنبال بازداشت این فعال صنفی در تاریخ پنجم دی ماه، همکاران وی به صورت داوطلبانه خواستار آن شدند که به جای ایشان در ایام امتحانات به عنوان مراقب حضور داشته باشند و بعد از امتحانات تا آزادی وی کلاس های وی را برگزار نمایند اما مدیران دبیرستان‌های سرداران و بوعلی، بدون انعکاس این موضوع به مقطع، اقدام به ارسال گزارش غیبت غیرموجه به اداره نمودند و خواستار معلم جایگزین خارج از مدرسه شدند.
در همین راستا حکم غیبت غیرموجه برای این فعال صنفی صادر و در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، پرونده ای علیه وی گشوده شد.
به دنبال آن مقطع متوسطه دوم دو معلم غیرموظف را جایگزین جعفر ابراهیمی نمود. و حالا پس از آزادی مدیریت اداره در حالی حاضر نیست وی را به مدرسه خود بازگرداند که یکی از معلمان جایگزین تاکنون به مدرسه مراجعه ننموده و معلم دیگر تنها دو جلسه به جای وی در کلاس حاضر شده است.
این برخورد غیرمنطقی، غیر قانونی و غیر آموزشی با این فعال صنفی این شائبه را قوت می بخشد که فشار نهادهای خارج از آموزش و پرورش باعث اتخاذ این تصمیم در سطح مدیریت آ.پ شده است. اما مسئولان اداره مدعی هستند که فشاری در کار نیست و صرفا نمی خواهند حکم غیرموظف معلمان جایگزین را لغو نمایند

 
چهارشنبه ۱۶بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah