رای دادن در رژیم جمهوری اسلامی یعنی سهم داشتن در خون ریخته بی گناهان ،
رای  دادن به نامزدهای انتخاباتی که هر کدام عروسک های خیمه شب بازی هستند در دستان سران عروسک گردان ،
رژیم نیازمند صف های طولانی مردم جلوی رسانه های خارجی هست ، مردم در حکومت دیکتاتوری حق انتخاب ندارند حتی رنگ لباس و نوع خوراک ،
از مردم شریف ایران خواهشمندم با دادن رأی ،دستان خود را به خون بی گناهان الوده و سهیم نکنند.
نه به رأی نه به جمهوری اسلامی

چهارشنبه ۱۶بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah