ظریف که در گفتگو با نشریه اشپیگل گفته بود حتی پس از مرگ سلیمانی هم حاضر به مذاکره هستند و جواب رد از سوی دونالد ترامپ دریافت کرد. در یک پیام ملتمسانه دیگر گفته است : «مذاکره چیز بدی نیست. در واقع دیپلماسی ابزار به ثمر رساندن همه تلاش‌ها است و هم زمان ابزار کاستن از هزینه‌هاست.»

 
چهارشنبه ۱۶بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah