بازجو این خبرنگار را در ارتباط با فراخوان توئیتری او برای روشن کردن شمع برای قربانیان اسقاط هواپیمای اوکراینی توسط نیروهای مسلح تهدید می کند.
این بازجو که مشخصا بازجوی سابق مهدی محمودیان نیز بوده است می گوید: «خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام».
بازجو اطلاعات سپاه برگزاری هر گونه مراسم و تجمعی را برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی منوط به اخذ مجوز دانسته و بر این مبنا مسئولیت هر گونه اتفاقی را بر عهده فراخوان دهنده ها و برگزار کنندگان تلقی می کند.

 

 

پنجشنبه بهمن ۱۷, ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah