روز چهارشنبه ۱۶بهمن ۹۸ در حالی‌که کمی بیش از ۲هفته به‌ برگزاری نمایش انتخابات رژیم مانده، خامنه ای ملتمسانه به‌صحنه آمد و بر قصد و برنامه خود برای مهندسی انتخابات و حذف و تصفیه باند مغلوب تأکید کرد. خامنه‌ای با حمایت بی‌شکاف از شورای نگهبان حمله به‌ آن را «غلط‌ترین کار» توصیف کرد و شکی باقی نگذاشت که خطش جراحی و حذف و تصفیه است.
خامنه‌ای در عین‌حال وحشت خود را از سوت و کور شدن نمایش انتخابات ابراز کرد و با تأکید بر این‌که انتخابات و حضور در آن، نشانه امنیت نظام است، گفت: «انتخابات به‌نظر من اساسی‌ترین مسأله کشور است… چون پای امنیت کشور در میان است.»
وی در همین رابطه به‌ مردم التماس کرد که بیایید رأی بدهید. او گفت: «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید به‌پای صندوق رأی بیاید». مضحک و وقیحانه این است که حرف مردم با ولی‌فقیه جلاد و جنایتکار این است که: «خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن!». مردم می‌خواهند به‌خاطر ایران با بهای جان خود او را از مسند قدرت پایین بکشند و خامنه‌ای با سخافت می‌گوید به‌خاطر ایران در نمایش مشمئزکننده من برای غصب حاکمیت شرکت کنید!
خامنه‌ای هم‌چنین به‌روحانی و باندهای به‌اصطلاح اصلاح‌طلب حمله کرد که چرا می‌گویند انتخابات مهندسی شده است و انتخابات نیست، انتصابات است و با این حرفها مردم را دلسرد می‌کنند و انتخابات را از رونق می‌اندازند؟!
علی خامنه‌ای حتی به‌ اصطلاح‌طلبان قلابی که به‌ مردم می‌گویند شرکت کنید اما جوری حرف می‌زنند که مردم دلسرد شوند، تاخت؛ معنی حرفش این است که آنها حتی نق هم نباید بزنند و اگر بزنند اسمش دلسرد کردن و تشویش اذهان عمومی و جرم است!
سایر حرفهای خامنه‌ای هم تأیید می‌کرد که او تصمیم خود را برای جراحی و دنبال کردن خط انقباض گرفته است. از جمله او از انتخاب «آدمهای درست و حسابی»‌ که در نتیجهٔ آن «حرفهای جدیدی وارد چرخه تصمیم‌گیری کشور خواهد شد»، سخن گفت.
خط و نشان کشیدن‌های خامنه‌ای برای باندهای ناراضی که از یکی از ارگانهای حکومتی جارو شده‌اند، در شرایطی است که این دستجات موسوم به‌ اصلاح‌طلب که دیگر در بازار مکارهٔ مماشات، خریدار و بهایی ندارند و در داخل کشور هم سوخته محسوب می‌شوند، به‌شدت دچار ازهم‌گسیختگی و تشتت هستند.
تشتت و پفیوزی در باند مغلوب
روحانی نیز همزمان با خامنه‌ای روز چهارشنبه ۱۶بهمن در جلسهٔ هیأت دولت درباره انتخابات صحبت کرد. او ضمن خواندن روضه وحدت، در قبال خط حذف و تصفیهٔ خامنه‌ای، «مشی اعتدالی و جذب حداکثری» خمینی دجال را یادآوری کرد و نسبت به‌ شقه و شکاف در رژیم بر اثر این حذف و تصفیه هشدار داد. روحانی در عین مجیزگویی از خامنه‌ای لگدی هم به‌ او انداخت. که «هیچ کس بالاتر از قانون و مردم نیست.»
باندهای اصلاح‌طلب نیز ناامیدند، اما عموماً می‌گویند باید در انتخابات شرکت کنیم و هیچ‌کدام از تحریم حرف نمی‌زنند و دست‌بالا می‌گویند کاندیدا معرفی نمی‌کنیم و لیست نمی‌دهیم.
شورای عالی اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای «به همه آحاد ملت به‌ویژه اصلاح‌طلبان» توصیه کرد که مانند گذشته در انتخابات مشارکت جدی و مؤثر داشته باشند و بدخواهان را ناامید کنند، اما در عین‌حال سوزوگداز کرد که «امکان حضور کاندیداهای این جبهه به‌صورت کامل در سطح ۲۰۸حوزه انتخابیه سراسر کشور فراهم نیست و امکان رقابت عادلانه میسر نمی‌باشد».»
یکی از مهره‌های این باند به‌نام عبدالله ناصری درباره این موضع ذلیلانه هم‌باندی‌هایش گفت: «شرکت در انتخابات بی‌قید و شرط و کاملاً باز، یک نوع پفیوزی و بی‌احترامی به‌ جامعه مدنی است.»
حذف و تصفیه از سر قدرت یا اجبار و فلاکت؟
البته باند خامنه‌ای هم به‌رغم قلع و قمع باند رقیب، حال و روز خوبی ندارند و نتوانسته‌اند بر سر ارائه یک لیست واحد به‌توافق برسند.
بی‌تردید اگر خامنه‌ای این همه ترسان و نگران از قیام نبود و این همه خود را بر اثر تحریم‌ها و خفگی اقتصادی در خطر نمی‌دید، پای این جراحی خطرناک و کندن و دورانداختن بخشی از نظامش نمی‌آمد. اما او که خوب می‌داند دریای خشم و نفرت مردم به‌جان آمده، در آستانه یک توفش و توفان عظیم است، چاره را در یکدست کردن نظام و بستن شکافهای رژیم یافته است. اما پارادوکس و طنز قضیه اینجاست که این جراحی می‌تواند عامل انگیزاننده قیام و برای مردمی باشد که مترصد یافتن کمترین شکاف در دیواره قلعه پوسیده حاکمان جبار هستند.
هم خود خامنه‌ای به‌ این خطر واقف است و هم روحانی و باندهای طیف موسوم به‌ اصلاح‌طلب که در رابطه با تصفیه‌های شورای نگهبان هشدار می‌دهند و آن را «خطری تهدیدکننده برای کیان جمهوری اسلامی» توصیف می‌کنند و دست به‌دامان خود خامنه‌ای می‌شوند تا برای بازارگرمی هم که شده اجازه ورود به‌ انتخابات را به‌ آنها بدهد.
این تناقض گریبانگیر هر دو باند، نمودی از بن‌بست مرگبار تمامیت رژیم آخوندی است.

 

 
پنجشنبه بهمن ۱۷, ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah