روز جمعه هجده بهمن ماه شعبه بیست و چهار دادگاه انقلاب تهران با صدور حکمی بر علیه محمد نجفی, وکیل دادگستری محبوس در زندان مرکزی اراک این فعال سیاسی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین شعبه صدو ودو دادگاه کیفری دو اراک و شعبه دو دادگاه انقلاب اراک از بابت یک پرونده در دو بخش, محمد نجفی را در مجموع به تحمل سه سال و ده ماه حبس تعزیری محکوم کردند. این حکم روز گذشته به این زندانی سیاسی در زندان مرکزی اراک ابلاغ شد. با توجه به صدور این احکام بر علیه محمد نجفی, مجموع محکومیت حبس تعزیری صادره بر علیه این وکیل دادگستری به بیست وچهار سال و ده ماه حبس تعزیری در مجموع افزایش پیدا کرد.

 

 
شنبه ۱۹بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah