روز پنج‌شنبه ۱۷ بهمن‌ ۹۸با انتشار گزارشی از احضار ۲۱ روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران از طرف سویسپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و تهدید آنها بعد از «افشای دروغ حکومتی در رابطه با ساقط شدن هواپیمای اوکراینی» خبر داده است.
بنابر این گزارش از تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، زمان سرنگونی هواپیمای مسافربری اواکراین با شلیک عمدی سپاه پاسداران و کشتن ۱۷۶ مسافر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دست‌کم ۲۱ روزنامه‌نگار را در شهرهای مختلف ایران احضار و بازجویی کرده‌اند. گزارشگران بدون مرز می گوید:«هیچ‌کدام از این روزنامه‌نگاران بازداشت نشده‌اند، اما هر لحظه امکان بازداشت آنها وجود دارد».

 

 

 
شنبه ۱۹بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah