زندانی سیاسی گُلرخ ایرایی که در زندان قرچک ورامین محبوس است از هنگام بازداشت تا کنون محروم از ملاقات و تماس تلفنی با همسر خود آرش صادقی می باشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا گلرخ ایرایی که در تاریخ ۱۸ آبان ماه امسال برای اجرای حکم حبس خود بازداشت و با دستور دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و به درخواست رئیس زندان اوین و برخلاف دستور واحد اجرای احکام دادسرای اوین مبنی بر انتقال او به بند زنان زندان اوین، به زندان قرچک ورامین منتقل شد همچنان از ملاقات و تماس تلفنی با همسر خود آرش صادقی که در زنان رجایی شهر کرج زندانی است محروم می باشد.

 
شنبه ۱۹بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah