ایرانیان آزاده در سراسر جهان، روز شنبه ۱۹ بهمن به مناسبت  سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و حمایت از قیام مردم ایران و کانونهای شورشی   تظاهرات گسترده ای برپا کردند گرامی

 

 

 

 

 

 

سویس

 

کانادا

آمریکا

 

آمریکا

 

آمریکا

 

سوئد

 

تظاهرات ایرانیان مقیم کانادا در تورنتو در حمایت از قیام مردم ایران و گرامیداشت شهدا
شنبه ۱۹ بهمن ۹۸

 

 
یکشنبه ۲۰بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah