خانم صدیقه مالکی فرد از ملاقات روز ۱۹ بهمن‌ماه خود با سید هاشم خواستار خبر داد و گفت: «روز شنبه ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۸ساعت ۱۵ بعد از دو هفته بی خبری به اتفاق نوه و فرزندانم با همسرم آقای سیدهاشم خواستار در محل سالن احضار و ارشاد اداره اطلاعات مشهد ملاقات کردیم. حال جسمی ایشان بد نبود، خیلی ضعیف شده بودند ولی حال روحی ایشان خیلی خوب بود. در ملاقات گفت به ماموران اطلاعات گفته‌ام اگر صد سال هم زندان باشم برای آزادی ملت ایران افتخار می‌کنم.»

به گفته خانم مالکی فرد، آقای خواستار در این ملاقات به او گفته است: «احتمالا تا انتخابات ما را اطلاعات نگه می‌دارند بعد از آن ما را منتقل می‌کنند به زندان وکیل آباد در مشهد یا زندان اوین در تهران…بالاخره به یک زندانی منتقل می‌کنند، شما اصلا نگران من نباشید.»
سیدهاشم خواستار در ملاقات از عدم تمایل خود نسبت به درخواست تجدید نظر در حکم صادره خبر داده و گفته است.

 
یکشنبه ۲۰بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah