بازداشت شدگان اعتراض سراسری آبان ماه ۹۸ در زندان تهران بزرگ در بیانیه ای در باره نمایش انتخابات نظام ولایت فقیه می نویسند:
رأی ما براندازی و پایان دادن به ظلم، فساد، بی عدالتی و هرج و مرج
رأی ما سرنگونی ویرانگرترین، جنایتکارترین و فاسد ترین حکومت تاریخ، ما رأی مان را با قیامی دادیم که به مترقی ترین انقلاب قرن ختم می شود.
انقلاب ما ایران را از سوریه شدن و بدتر از آن شدن نجات می‌دهد. انقلاب ما سوریه، خاورمیانه و تمام مردم جهان را نیز از بحرانی بزرگ و ازخطری بزرگ نجات می‌دهد.
این غده سرطانی (جمهوری اسلامی) قابل درمان و قابل اصلاح شدن نیست و باید جراحی شود. باید به زباله دان تاریخ انداخته شود.
ما برای تعویض بد و بدتر قیام نکردیم. ما برخاستیم که میهنمان را آباد کنیم.
ما هرگز به حکومتی که هزاران هم وطنمان را در خیابان‌ها به رگبار گلوله بست و ما را در مخوف ترین زندانش به زنجیر کشیده است، رأی نمی‌دهیم. بلکه آن را برمی اندازیم و از مردم نیز می‌‌خواهیم شهدا و زندانیان سیاسی را فراموش نکنند و به خونخواهی یارانمان، به خونخواهی پوریا بختیاری ها برخیزند.
سالهاست که این مردم، اسیر رژیم خرافه‌پرست که عوامل آن خود را به دروغ نمایندگان خدا و پیامبران معرفی کرده اند، شده اند.اموالمان را به تاراج بردند و باعث هر روز فقیرترشدنمان شدند. میهنمان را تخریب کردند و امید به زندگی را در جوانها کشتند.
امروز ما به چشم خود می‌بینیم که در این زندان چگونه بطور سیستماتیک و هدفمند جوانها را معتاد می‌کنند. رفتاری که آنها با زندانیان دارند را هیچ حیوان وحشی با هم‌نوع خود ندارد.
به جرأت میتوان گفت که حتی کوره های آدم سوزی هیتلر نیزچنین عذاب‌آور نبود. زیرا ما هر روز در این جهنم به گناه ناکرده می‌سوزیم.
آنها اختلاس کردند، آنها جوانان را به گلوله بستند، ما اعتراض کردیم و مجرم امنیتی شناخته شدیم.
اما با وجود تحمل تمام شکنجه ها و دشواری ها مقاومت می‌کنیم و از مردم نیز می‌خواهیم، صدای ما باشند. ما را از یاد نبرند.
ما را از یاد نبرید که چگونه مزدوران بسیج و سپاه عزیزان‌مان را به گلوله بستند.
هنوز جای مشت و لگد و شوکرها و باتوم‌هایشان روی تنمان مانده و دراین زندان بارها توسط اشرار و مواد فروش ها مورد آزارهای گوناگون قرارگرفتیم .
از شما می‌خواهیم علاوه بر تحریم انتصابات، این رژیم خونخوار را براندازید. دگربار متحد شده و ستمگرترین ها را سرنگون کنید.
ما به امید اینکه توسط شما مردم از زندان رها شویم دردها را تحمل می‌کنیم.
به پا خیزید یاران و این قیام را به انقلاب ختم کنید.
آزادی‌خواهان محبوس در شکنجه گاه تهران بزرگ
«آبانی ها»بهمن ۱۳۹۸

 

 
سه شنبه ۲۲ بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah