فعالان عراقی نوشتند:
علت ترور وی این است که با وجود تهدیدهای مستمر از سوی شبه نظامیان رژيم ایران، اما تلویزیون ماهواره‌ای الرشید به پخش مستقیم و زنده و تهیه گزارش از جنبش سراسری مردم عراق و قیام این کشور برای آزادی از نفوذ و سلطه رژیم ایران در عراق را بدون توجه به هشدارهای مزدوران جمهوری اسلامی ادامه می‌داد.

 

 
سه شنبه ۲۲ بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah