دانشجویان دانشگاه امیر کبیر روز دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸، ساعت ۱۷ در دانشگاه امیرکبیر مراسم چهلمین روز را کشته شدن این عزیزان را برگزار میکنند.
از این فراخوان باید وسیعا و بشکل گسترده، در همه دانشگاههای سراسر کشور حمایت کرد و با برگزاری مراسم یاد و خاطر این عزیزان را گرامی داشته و حکومت را برای این جنایت وحشتناک وادار به پاسخگویی کرد.
فراخوان تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به مناسبت چهلمین روز کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراینی
دانشجویان دانشگاه امیر کبیر روز دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸، ساعت ۱۷ در دانشگاه امیرکبیر مراسم چهلمین روز را کشته شدن این عزیزان را برگزار میکنند.
از این فراخوان باید وسیعا و بشکل گسترده، در همه دانشگاههای سراسر کشور حمایت کرد و با برگزاری مراسم یاد و خاطر این عزیزان را گرامی داشته و حکومت را برای این جنایت وحشتناک وادار به پاسخگویی کرد.
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah