مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: رژیم ایران نتوانسته است به تعهداتش در چارچوب «گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف) برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل کند. ایران [یا] باید کنوانسیون‌های پالرمو و تی‌اف را تصویب کند، و یا با تمامی اقدامات متقابل «اف‌ای‌تی‌اف» رو‌به‌رو شود.

 
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah