بە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز چهارشنبە ٢٣ بهمن ٩٨ (١٢ فوریە ٢٠٢٠)، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران سنندج در محلە حاجی آباد، سنندج بە منزل یک شهروند با هویت ”ابراهیم محمدی“ یورش و وی را مورد ضرب و شتم قرار دادە و بازداشت کردەاند.
با استناد بە تصاویری کە از منزل این شهروند برای هەنگاو ارسال شدە است، نیروهای اطلاعات سپاه در حین بازداشت ابراهیم محمدی اقدام بە تخریب دیوار، در و پنجرە و حتی شکستن وسایل خانە وی کردەاند.
ابراهیم محمدی ورزشکار و در زورخانە فعالیت داشتە و تا زمان تنظیم این خبر، دلیل یا دلایل بازداشت وی از سوی نیروهای اطلاعات سپاه برای هەنگاو روشن نشدە است.

 

 

photo_2020-02-13_11-02-19
پنجشنبه ۲۴بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah