به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸، یک جوان به نام “آزاد عزیزی” فرزند عمر از شهر ارومیه به علت در دست‌گرفتن پلاکاردی که به زبانهای کردی و آذری نوشته شده بود رای نمی‌دهم به فاصله‌ی چند دقیقه پس از ضرب و شتم بازداشت شد.
بنابه این گزارش به رغم مراجعه خانواده‌ی این جوان بازداشتی به مراکز امنیتی و قضایی ارومیه، تاکنون محل نگهداری وی مشخص نشده و هیچکدام از ارگانهای امنیتی مسئولیت بازداشت وی را بر عهده نگرفته‌اند.
پنجشنبه ۲۴بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah