سامانه جهانی ارتباطات سیار با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن)، لغو کنگره جهانی موبایل در بارسلون را به طور رسمی اعلام کرد.
در روزهای گذشته و در پی بیم از شیوع ویروس کرونا ده‌ها شرکت بزرگ فناوری در دنیا حضورشان در این کنگره را لغو کرده بودند.
در بیانیه انجمن سامانه جهانی ارتباطات سیار که متولی برگزاری کنگره جهانی موبایل در بارسلون است آمده: «به دلیل نگرانی‌های جهانی از شیوع ویروس کرونا، نگرانی مسافرتی و دیگر شرایط به وجود آمده این نهاد کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۰ را ملغی اعلام می کند.».
به گزارش یورو نیوز کنگره جهانی موبایل برای شهر بارسلون از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا برای این شهر ۴۹۲ میلیون یورو درآمد و حدود ۱۴ هزار شغل پاره وقت ایجاد می‌کند. در همین حال که بیش از یکصد هزار بازدید کننده از ۲۰۰ کشور را به این شهر می کشاند. ۵۰۰ میلیون یورو ضرر لغو برگزاری این کنگره می باشد.

 
پنجشنبه ۲۴بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah