زندانی سیاسی ماری محمدی که در شب یکشنبه ۲۲ دی ماه در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط نیروهای سرکوبگر «پلیس امنیت» بازداشت شده بود با گذشت بیش از یک ماه از زمان بازداشت‌اش، همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر میبرد. خانم محمدی حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “ماری محمدی پس از بازداشت به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد. پیش از شروع بازجوییها او را به حیاط بازداشتگاه وزرا منتقل کردند و در آنجا مجبورش کردند در سرمای شدید بر کف آسفالت و روبروی توالتها بنشیند. پس از آن توسط ۳ مامور مورد بازجویی قرار گفت. ماموران علاوه بر این برگه هایی حاوی ۳۰ سوال به خانم محمدی دادند که او در پاسخ به آنها گفت تا زمان حضور نداشتن وکیل خود به آنها پاسخ نمیدهد. ماموران از زمان بازداشت و طی ۲۴ ساعت حضور خانم محمدی در این بازداشتگاه هیچ غذایی به او نداده بودند”.

این منبع مطلع افزود: “خانم محمدی در زمان بازداشت در میدان آزادی تهران، توسط ماموران زن و مرد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزرا مجددا توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. شدت ضرب و شتم خانم محمدی به حدی بوده که آثار کبودی روی برخی قسمتهای بدن او تا حدود سه هفته قابل مشاهده بود. ماموران علاوه بر این در بازداشتگاه وزرا دو بار به طور غیرمعمول خانم محمدی را مورد بازرسی بدنی قرار دادند. در این بازرسیها ماموران زن خانم محمدی را مجبور کردند لباسهای خود را به طور کامل دربیاورد و چندین بار پشت به ماموران زن و رو به ماموران زن بدون لباس بنشین پاشو برود. ماموران او را تهدید کرده بودند در صورتی که خودش این کار را نکند آنها به زور لباسهایش را درمیآوردند و گفته بودند اگر لمس شود لابد برایش خیلی بدتر است”.

به گفته این منبع مطلع “خانم محمدی همراه با یک بازداشتی دیگر از بازداشتگاه وزرا به بیرون منتقل شده بود. ماموران دستان خانم محمدی و دیگر زن بازداشتی را از پشت به حالت ضربدری به یکدیگر دستبند زده و آنها را هل میدادند. علیرغم آنکه آنها چندین بار از فشار و زخم شدن دستهایشان گلایه کردند ماموران به آنها توجهی نکردند”.

لازم به ذکر است که ماری محمدی پس از یک روز ابتدا به دادسرایی در یکی از خیابانهای مرکز شهر تهران منتقل شد و ماموران پس از آنکه متوجه شدند اشتباهی به آنجا رفته‌اند این بار او را به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین منتقل کردند. خانم محمدی نهایتا پس از تفهیم اتهام در این شعبه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

پرونده خانم محمدی در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ مقدسی اوین (دادسرای اوین) مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا به دادگاه عمومی و جزائی تهران ارجاع شده ولی تاکنون تعیین مجتمع قضائی و شعبه نشده است. اتهام مطروحه علیه خانم محمدی “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (تجمع دی ماه ۹۸ هواپیما)” عنوان شده است.

از سوی دیگر در دادسرای اوین برای ماری محمدی قرار کفالت ۳۰ میلیون تومانی صادر شد. با این حال پس از حضور شخص تودیع کننده قرار در دادسرا بازپرس پرونده با تودیع قرار موافقت نکرد؛ از آنجا که پرونده خانم محمدی از دادسرا خارج و تاکنون تعیین شعبه نشده، وی کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر میبرد.
فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی و نوکیش مسیحی سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

 
جمعه ۲۵بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah